Contacteer ons!

Blussen met gas is een beproefde techniek om IT-zalen (datacenters) op een automatische manier te beschermen.

Een doeltreffend gasblussysteem verkrijgt men onder andere door de plaatsing van producten waarvan de betrouwbaarheid gecertificeerd is onder het BOSEC-merk, een vrijwillig merk dat de kwaliteit ervan waarborgt.

We voeren de proeven op de onderdelen van gasblussystemen uit volgens de onderstaande normen en specificaties met het oog op de certificering van deze producten onder het BOSEC-merk.

Onze proeven laten tevens toe om het wettelijke minimum te garanderen voor het op de markt brengen van de producten volgens de Bouwproductenverordening (CE-CPR).

  • NBN EN 12094-1 Vaste brandbestrijdingsstelsels – Bouwdelen voor blusstelsels met gasvormige blusmiddelen – Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor automatische elektrische stuur- en vertragingsinrichtingen
  • NBN EN 12094-3 Vaste brandbestrijdingsstelsels – Bouwdelen voor blusstelsels met gasvormige blusmiddelen – Deel 3: Eisen en beproevingsmethoden voor installaties met handbediening voor activeren en stoppen
  • NBN EN 12094-4 Vaste brandbestrijdingsstelsels – Bouwdelen voor blusstelsels met gasvormige blusmiddelen – Deel 4: Eisen en beproevingsmethoden voor regelkleppen voor drukvaten en bijbehorende bedieningsinrichtingen
  • NBN EN 12094-6 Vaste brandbestrijdingsstelsels – Bouwdelen voor blusstelsels met gasvormige blusmiddelen – Deel 6: Eisen en beproevingsmethoden voor niet-elektrische blokkeerinrichtingen
  • NTN 12094-1 Vaste brandbestrijdingsstelsels – Bouwdelen voor blusstelsels met gasvormige blusmiddelen – Eisen en beproevingsmethoden voor automatische elektrische stuur- en vertragingsinrichtingen

Kwaliteitsmerken