Contacteer ons!

Haspels (of muurhaspels) zijn alomtegenwoordig op arbeidsplaatsen, in scholen, in hotels en op openbare plaatsen.

Het is ongetwijfeld door het gebruiksgemak en de onmiddellijke beschikbaarheid ervan dat ze zo populair zijn geworden.

Een goede bescherming door haspels verkrijgt men onder andere door de installatie van producten waarvan de betrouwbaarheid gecertificeerd is onder het merk BENOR, een vrijwillig merk dat de kwaliteit ervan waarborgt.

We voeren de proeven op deze producten uit volgens de onderstaande normen en specificaties met het oog op de certificering van deze producten onder het BENOR-merk.

Onze proeven laten tevens toe het wettelijke minimum te garanderen voor het op de markt brengen van de producten volgens de verordening van de bouwproducten (CE-CPR).

  • NBN EN 671-1  Vaste brandbestrijdingsinrichtingen – Slangsystemen – Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang
  • NBN EN 671-2 Vaste brandbestrijdingsinrichtingen – Slangsystemen – Deel 2: Brandslangsystemen met plat-oprolbare slang
  • NBN EN 694 Brandweerslangen – Vormvaste slangen voor muurbrandkranen
  • NTN 131 Aanvullende voorschriften voor brandhaspels

Kwaliteitsmerken