Contacteer ons!

Op dit moment is het nog alleen in Nederland verplicht de inspectie uit te laten voeren volgens een inspectieschema dat wordt opgesteld door een door de overheid erkende schemabeheerder.

Dergelijke schema’s zijn doorgaans bijzonder gedetailleerd en bevatten een reeks vereisten waaraan moet worden voldaan in verband met de uitvoering van de controles door een geaccrediteerde instelling als ANPI voor de betreffende domeinen en soorten opdrachten.

Er bestaan verschillende inspectieschema’s, gaande van de beoordeling van het bestek (Basisontwerp), over de bestudering van de plannen en berekeningsnota’s (Detailontwerp) tot de ontvangst van de installatie (Initiële Inspectie), maar ook voor de verplichte periodieke controle (Vervolginspectie).

Indien de installatie conform is, krijgt de aanvrager een Inspectiecertificaat, dat beperkt geldig is in de tijd.

Dat certificaat moet tevens worden voorgelegd bij de lokale overheden (brandweer, officiële instanties, …) met het oog op een exploitatievergunning voor de locatie.

ANPI Division Inspection is geaccrediteerd door BELAC volgens NBN EN ISO IEC 17020 voor de Inspectie onder accreditatie volgens bovenstaande schema’s.

Het gedetailleerde toepassingsgebied van de accreditaties van ANPI Division Inspections ter zake vindt u op:

http://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/keuring/scope_pdf/003-INSP.pdf

Meer informatie op de website van de schemabeheerder ‘het CCV’:  www.hetccv.nl

Kwaliteitsmerken