Contacteer ons!
Gepubliceerd op 19 sep 2023

Brand van buitenafvalcontainers

De afgelopen maanden zijn er een aantal zorgwekkende branden geweest in recycling- en afvalverwerkingscentra.

Grote rookontwikkeling, inwoners die binnen moeten blijven met gesloten ramen deuren, onderbroken verbindingswegen, grootschalig inzet van brandweerlieden en langdurige of zeer langdurige operaties om bijzonder moeilijke branden onder controle te krijgen: dit zijn steeds terugkerende krantenkoppen.

De oorzaken van deze branden blijven vaak onopgehelderd, regelmatig zijn het de batterijen waarnaar bij de berichtgeving met de vinger wordt gewezen. Bij gebrek aan nauwkeurige informatie en duidelijke aanwijzingen is het niet aan ons om uit te spreken over de oorsprong van deze spectaculaire branden.

Toch vinden we het belangrijk om de aandacht te vestigen op de steeds toenemende hoeveelheid afval die we produceren, en dit betreft zowel de individuele consumenten als organisaties en bedrijven, en op de risico's en gevolgen van het verkeerd of veronachtzaamd beheer van afval...

Elke dag stellen we dit vast: te veel branden hebben te maken met buitenafvalcontainers die in de buurt staan van gebouwen, kleine flatgebouwen, lokale overheden, scholen, KMO's enz. Deze "kleine" branden, die relatief onschuldig lijken, ontwikkelen zich maar al te vaak tot omvangrijke branden wanneer ze overslaan naar nabijgelegen gebouwen.

Afhankelijk van de hoeveelheid afval, het type container en de betrokken producten, ontwikkelt een afvalbrand een aanzienlijke energetische brandlast. Deze brand kan snel oncontroleerbaar worden en zich eerst naar de gevel (muur en buitenbekleding) en vervolgens binnen het gebouw verspreiden via weinig of onvoldoende beveiligde openingen.

Het is essentieel om het afvalbeheer op te nemen in de analyse van de brandrisico’s. Hierbij moeten ook de gevolgen van een mogelijke opzettelijke handeling in overweging worden genomen. ANPI wil u herinneren aan het belang van preventieve maatregelen en het naleven van veiligheidsafstanden, afhankelijk van de verschillende soorten containers.

Indien u een beroep wilt doen op onze diensten voor een risicoanalyse of een conformiteitscontrole, contacteer sales@anpi.be.

Naast de wettelijke verplichtingen op het gebied van afvalbeheer zou de ernst van afvalbranden een zorg moeten zijn voor alle betrokkenen, van bedrijfsdirecteuren tot gebouwbeheerders.

Zijn er oplossingen om dit soort branden in recyclingcentra te voorkomen?

Preventieve oplossingen bestaan en zijn nog steeds de beste manier om brand te voorkomen: 

  • BOSEC gecertificeerd automatisch branddetectiesysteem, geïnstalleerd door een BOSEC gecertificeerd bedrijf, dat een optimale installatie en een snelle interventie garandeert;
  • Toegeweide automatisch blussysteem geïnstalleerd door een BOSEC gecertificeerd bedrijf;  
  • Rook en vlam videodetectiesysteem (BOSEC gecertificeerd);
  • Thermografisch cameradetectiesysteem en bijbehorend hydraulisch blussysteem.

Voor meer informatie over dit onderwerp:

Technisch dossier ANPI DTD 162 - Afvalbeheer en brandveiligheid: de rol van afvalcontainers in de brandverspreiding

Beschikbaar via onze e-shop.

 

Kwaliteitsmerken