Contacteer ons!
Gepubliceerd op 22 dec 2021

We hebben u er al lang over verteld... de tekst is nu beschikbaar in voorpublicatie.

Algemene Directie Civiele Veiligheid – Brandpreventie deelt op zijn website de voorpublicatie van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen, die binnenkort zal worden gewijzigd. 
Het ontwerp van besluit bevat verschillende aanpassingen van de voorschriften voor de brandveiligheid van nieuwe op te richten gebouwen, onder andere is er een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor de brandveiligheid van gevels, parkings, stookafdelingen en liften die in de gebouwen worden geïnstalleerd.

Het is de bedoeling dat de tekst vóór 1 maart 2022 in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd, zodat er nog minstens 4 maanden gelegen zijn tussen de publicatie en de inwerkingtreding op 1 juli 2022.

Raadpleeg de tekst op https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/1994-07-07kb_basisn...

Blijf het dossier Basisnormen volgen!
Meer uitleg en analyse in onze komende magazines en webinars 

Kwaliteitsmerken