Contacteer ons!
Gepubliceerd op 06 feb 2020

In 2018 coördineerde het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) een grootschalige risicobeoordeling voor België voor de periode 2018-2023. Met deze Belgian National Risk Assesment 2018-2023 wil het NCCN de grootste risico's waaraan België blootgesteld kan worden identificeren en evalueren op een gestructureerde en wetenschappelijk correcte manier.

Voor deze risicobeoordeling maakten experts een analyse van de waarschijnlijkheid en impact van diverse risicoscenario's die zich de komende vijf jaar in België kunnen voordoen. De scenario's werden opgedeeld in vier thema's: natuurlijke risico's, techno-economische risico's, gezondheidsrisico's en man-made risico's (risico's veroorzaakt door een menselijk handelen en met kwaadwillig intentie).

Meer inlichtingen: https://www.risico-info.be/nl/informeer-je/wat-zijn-de-risicos-belgie

Kwaliteitsmerken