Contacteer ons!
Gepubliceerd op 28 sep 2018

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot wijziging van de regelgeving betreffende de specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf en betreffende de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Dit besluit van de Vlaamse overheid bepaalt  nieuwe normen voor de brandveiligheid voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2018.

Naast een terminologische herziening van de bestaande teksten, introduceert het besluit verschillende wijzigingen o.a. nieuwe definities van "dienstencentra" en "assistentiewoningen" alsook  procedures en afwijkingsaanvragen bij de technische commissie voor brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Bijlage 1 bepaalt de normen voor specifieke brandveiligheidsaspecten waaraan ouderenvoorzieningen, woonzorgcentra, dagverzorgscentra, centra voor kortverblijf, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf.

Bijlage 2  bepaalt de normen voor brandveiligheid in woonzorgvoorzieningen.

Kwaliteitsmerken