Contacteer ons!
Gepubliceerd op 10 nov 2022

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas een nieuw besluit uitgebracht dat een minimumpercentage oplaadpunten oplegt voor parkeerplaatsen in kantoren- en woongebouwen en parkings voor openbaar gebruik.
29 september 2022. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verhouding van de oplaadpunten voor parkings evenals bepaalde bijkomende veiligheidsvoorwaarden die van toepassing zijn

Hoofdstuk 3 behandelt de verschillende brandveiligheidsmaatregelen. 

Overdekte parkings (algemeen)

 • Verbod op sneloplaadpunten (met een vermogen ≥ 50 kW);
 • Noodstopknop voor het centraal afsluiten van alle oplaadpunten in noodgeval;
 • Automatische stroomonderbreking bij branddetectie (indien aanwezig);
 • Ventilatiesysteem in de laadruimten;
 • Een kaart op schaal met de locatie van de oplaadpunten wordt bij de ingangen van de parkeergarages opgehangen.

Parkings met een oppervlakte > 1250 m² of met lagere niveaus dan het eerste niveau onder het wegdek

 •  Branddetectiesysteem met rookdetectie:
  • operationeel;
  • van type "gedeeltelijke bewaking" volgens NBN S 21-100-1 & NBN S 21-100-2 of gelijkwaardige Europese norm.
 • Uitzending van een brandalarmsignaal en een storingssignaal overeenkomstig NBN S 21-100-1 sectie 5.3 en melding aan de brandweer bij bevestigde detectie overeenkomstig NBN S 21-100-1 § 6.2.

Parkings uitgerust met een autolift

Verbod op het plaatsen van oplaadpunten.

Afwijkingen zijn mogelijk na advies dor de brandweer.

Ndvr: Het besluit van 25 februari 2021 blijft van kracht met uitzondering van de artikelen 19 en 21, die betrekking hebben op het aantal oplaadpunten.

Volledige tekst is te raadplegen op Abonnee Gedeelte EXPERT  Openbare gebouwen

Kwaliteitsmerken