Contacteer ons!
Gepubliceerd op 08 feb 2021

EU FireStat - Hoe kan het gebrek in statistische gegevens worden opgevuld met het oog op een pan-Europese aanpak

Statistische gegevens over branden - voor zover beschikbaar - geven trends en algemene indicaties van de situatie, maar vergelijkingen tussen de landen zijn niet mogelijk. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan verschillen in terminologie, maar ook aan een gebrek aan duidelijkheid over de gegevens en over de rubrieken, maar ook een gebrek aan gemeenschappelijke methodologieën, etc.
EUFireStat is een Europees project dat door het Europees Parlement is opgezet in opdracht van het directoraat-generaal Interne markt, industrie, ondernemerschap en MKB (DG GROW) van de Europese Commissie.
Het 17 maanden durende project wordt uitgevoerd door een consortium van negen internationale brandveiligheidsinstellingen:

  • Efectis – Consortium leader in the project
  • Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM)
  • Centre for Fire Statistics of CTIF (CFS-CTIF)
  • Danish Institute of Fire and Security Technology (DBI)
  • Lund University
  • National Fire Protection Association (NFPA)
  • School of Engineering, The University of Edinburgh
  • The European Fire Safety Alliance (EuroFSA)
  • Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (VFDB)

Meer info op:
https://cfpa-e.eu/eu-firestat-closing-data-gaps-and-paving-the-way-for-pan-european-fire-safety-efforts/
Registratie op de CFPA-Europe website is gratis

 

Kwaliteitsmerken