Contacteer ons!
Gepubliceerd op 01 feb 2023

Elke week sterft er in België één persoon als gevolg van een woningbrand!
In 2022 vielen er in België minstens 76 doden door woningbranden. Dit cijfer ligt aanzienlijk hoger dan in 2021. In 2022 waren er minstens twee keer zoveel slachtoffers van fatale woningbranden.

Raadpleeg de volledige infografie op  https://www.oscare.be/nl/downloadcenter/

Deze gegevens gepubliceerd door OSCARE vzw kunnen ons alleen maar doen nadenken. Laten we herhalen: "Rookmelders voor woningen zijn onmisbaar en redden levens".

Oscare vzw wil brandwondenslachtoffers een vlotte toegang en een zo ruim mogelijk aanbod buiten het ziekenhuis bieden. Naast deze prioritaire doelstelling wil Oscare stroomopwaarts optreden en brandwonden en branden voorkomen door de bewustmaking van het publiek; de publicatie van statistieken maakt daar deel van uit.

De gegevens zijn soms onvolledig, verschillende bronnen soms uiteenlopend

In België hebben we momenteel geen gedetailleerde officiële cijfers het aantal slachtoffers van woningbranden.
Twee privébronnen proberen deze leemte op te vullen, maar bij gebrek aan een gemeenschappelijke steekproefmethode verschillen de cijfers soms. Om steriele discussies over mogelijke kleine verschillen te vermijden, heeft ANPI ervoor gekozen om ze afzonderlijk te publiceren.
De gedetailleerde statistische tabellen en de analyse van Tim Renders verschijnen in het maartnummer 2023 van Fire & Security Alert Magazine.

Preventieadvies

  • Nota: Nog meer cijfers in Fire & Security Alert Magazine van maart 2023
  • Tim Renders analyseert in gedetailleerde tabellen de fatale woningbranden van 2022. 

 

Kwaliteitsmerken