Contacteer ons!
Gepubliceerd op 19 feb 2020

Nadat de Brandpreventie een tiental jaar tot de Algemene Directie Veiligheid en Preventie heeft behoord, is de dienst Brandpreventie sinds 1 februari teruggekeerd naar de Algemene Directie Civiele Veiligheid.

Jan De Saedeleer, diensthoofd van de Brandpreventie, licht zijn standpunt over de meerwaarde van deze terugkeer toe: “Door de terugkeer van de Brandpreventie, zitten de verschillende aspecten van de veiligheidsketen van de brandweer (pro-actie - preventie - preparatie - uitvoering - evaluatie) terug onder één dak. Dit laat toe om de preventie beter te integreren in het geheel van opdrachten van de brandweer en één beleid te voeren dat op elkaar afgestemd is. Deze cirkel is rond. Zo kan de preventie via de analyse van brandoorzaken leren uit de uitvoering en kan de preparatie en de uitvoering leren uit de handhaving van de preventie omdat de risico’s beter gekend en opgevolgd worden. De ‘preventie’ betreft zowel het uitvaardigen en handhaven van technische voorschriften die in regelgeving worden vastgelegd als het sensibiliseren van burgers en verantwoordelijken over de brandrisico’s die ze in hun dagelijkse activiteiten kunnen vermijden.”

De belangrijkste opdrachten van de dienst Brandpreventie zijn om:

  • de veiligheid van de burgers te verbeteren door bij te dragen aan de totstandkoming van de reglementering inzake brandpreventie en door te zorgen voor een toepassing van deze reglementering.
  • de burgers te informeren en sensibiliseren voor de risico's en gevaren in verband met brand, zodat zij zelf ook als brandpreventieactoren kunnen optreden.

Op reglementair gebied is de Brandpreventie werkzaam binnen de commissie voor afwijking, die de aanvragen tot afwijking voor bepaalde constructies nauwkeurig bestudeert in verhouding tot de basisnormen betreffende de beveiliging tegen brand en dat, voor de mate waarin de constructie een veiligheidsniveau behoudt dat tenminste gelijk is aan dat vereist door deze normen, met name door middel van bepaalde voorzieningen in een toekomstig gebouw waardoor het brandveiligheidsniveau kan worden verzekerd, zelfs als de voorzieningen een beetje afwijken van de reglementaire voorschriften.

Overigens beheert ze de Hoge Raad voor de beveiliging tegen brand en ontploffing, die advies geeft over elk ontwerp van besluit betreffende de normen die bedoeld zijn om het ontstaan van een brand te voorkomen, elk begin van brand op te sporen en de uitbreiding ervan te verhinderen, en die maatregelen voorstelt op het gebied van de preventie van brand en ontploffing.

Om burgers te sensibiliseren voor de risico's en gevaren in verband met brand, werkt de Brandpreventie nauw samen met de brandpreventieadviseurs (BPA) van de hulpverleningszones en is ze actief op verschillende fronten:

  • de organisatie van campagnes, zoals de campagnes betreffende de rookmelders of vluchtplannen in geval van brand;
  • de deelname aan evenementen; bijvoorbeeld de 14-daagse van de Veiligheid of het Veiligheidsdorp van Binnenlandse Zaken op 21 juli;
  • de verspreiding van adviezen; we kunnen met name de adviezen vermelden bedoeld ter preventie van ongevallen in huis, zoals in de keuken, of bij een BBQ;
  • de productie van pedagogisch materiaal voor kinderen.

De reglementering betreffende de brandpreventie zal binnenkort beschikbaar zijn op de website www.civieleveiligheid.be/. In afwachting daarvan kun je de reglementering ook terugvinden op de website www.besafe.be.

Bron: Newsletter Veiligheid IBZ 6.02.2020
https://www.civieleveiligheid.be/nl/nieuws/de-brandpreventie-keert-terug-naar-de-algemene-directie-civiele-veiligheid

Kwaliteitsmerken