Contacteer ons!
Gepubliceerd op 12 okt 2021

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een samenvattende nota gepubliceerd over de vooruitgang die is geboekt met de 46 aanbevelingen die in het Grenfell-onderzoek zijn opgesteld.

In de meeste gevallen gaat het om wijzigingen in de wetgeving. T
wee wijzigingen zullen binnenkort in de regelgeving 'Hoge gebouwen" worden opgenomen:

  • Bevoegde persoon voor informatie over de lokalen in het gebouw
  • Controle van de branddeuren 

Met betrekking tot de brandweer:

  • Opleiding van personeel inzake het risico "gevel" – Eén kwart van het personeel van de hulpdiensten zijn opgeleid.
  • Toegang tijdens een interventie tot elektronische plannen van hoge gebouwen – 14% van de diensten beschikken erover.
  • Procedure voor onmiddellijke of uitgestelde evacuatie – Er is een studie aan de gang.
  • Vaststelling van evacuatieprocedures voor bewoners die niet op eigen kracht kunnen evacueren – Er is een raadpleging aan de gang.
  • Ter beschikking stellen van evacuatiemutsen – 2/3 van de brandweerdiensten beschikken erover.

Fire Protection Association (UK)

 Bronnen:

Kwaliteitsmerken