Contacteer ons!
Gepubliceerd op 19 mei 2021

Heropening en uitbreiding van de terrassen op 08 mei 2021 – Toegankelijkheid voor de hulpvoertuigen van de BHDBDMH

Wij zijn verheugd dat het sociale leven in het Brusselse Gewest stap per stap herneemt. De heropening van de Horeca terrassen is daarin een belangrijke stap.

Het is logisch en volkomen begrijpbaar, dat de mogelijkheid wordt geboden om deze terrassen maximaal uit te breiden, mits naleving van de Covid-maatregelen. Maar (ja, er is altijd een “maar”) de doorgang van onze hulpvoertuigen dient, ten allen tijde, gegarandeerd te blijven. Dit is de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke en gewestelijke overheden en ook van de uitbater(s).

“ De uitbreidingsplannen van de terrassen mogen de breedte van de rijbaan toegankelijk voor de  voertuigen van de hulpdiensten niet versmallen.
De inplanting van deze terrassen mag de toegang van de voertuigen van de hulpdiensten tot huizenblokken (binnenpleinen) of blokken die niet aan de straatkant gelegen zijn, belemmeren.
De terrassen mogen de toegang tot de deksels van de hydranten en van de installaties tot sluiting van gas en elektriciteit, niet verhinderen.”
Dit is wettelijk gebaseerd op de artikelen 74 / 75 / 76 / 79 en 80 van het Algemeen Politiereglement.

De volgende raadgevingen zijn ook toepasbaar:

  • het meubilair moet gemakkelijk kunnen verplaatst worden; 
  • gebruik brandveilige materialen en voldoende bestand tegen weer en wind;
  • eventuele constructies mogen niet vast verankerd worden, noch aan de eigen gevel, noch in het openbaar domein;
  • de (nood)uitgangen en evacuatiewegen van horecazaken of andere gebouwen mogen op geen enkele manier ingeperkt of belemmerd worden;
  • bevloering is niet toegestaan (tenzij de uitbater hiervoor reeds over de nodige vergunning beschikt);
  • bij sluiting van het terras wordt de openbare weg vrij gemaakt. 

De aanleiding tot dit schrijven is, onder andere, een brandweerinterventie van zaterdag 01 mei, waarbij één kant van de straat ontoegankelijk was voor de BW door diverse voorwerpen geplaatst door de plaatselijke handelaren. Gelukkig was het een kleine brand en heeft deze vertraging geen gevolg gehad voor de blussingswerken.

Mededeling van de BHDBDMH.

Kwaliteitsmerken