Contacteer ons!
Gepubliceerd op 30 jan 2018

Op woensdag 24 januari 2018 stond het wetsontwerp betreffende het gebruik van de bewakingscamera's op de agenda van de Commissie Binnenlandse Zaken in de Kamer. Dit wetsontwerp heeft met name als doel om het gebruik van de bewakingscamera's door de politiediensten te regelen, de reglementering inzake het gebruik van bewakingscamera's te actualiseren en deze conform de nieuwe Europese reglementering te maken. De tekst voorziet overigens ook in de mogelijkheid voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om, in het kader van hun opdrachten, toegang te hebben tot de beelden van de camera's die worden gebruikt door de politiediensten. Bij het uitwerken van dit wetsontwerp werd geprobeerd om de privacy van de burgers zoveel mogelijk te garanderen, zonder het evenwicht tussen de realiteit en de praktische behoeften van het veld te verliezen.

Kwaliteitsmerken