Contacteer ons!
Gepubliceerd op 07 apr 2022

Met de vele klachten die elk jaar worden ingediend, zijn de herstellingsdiensten aan huis die door slotenmakers worden aangeboden, het meest fraudegevoelig.  Dit tast de reputatie en het imago van het beroep aan en leidt ertoe dat de consumenten aandringen op regulering van de activiteiten van slotenmakers.
Op initiatief van staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker hebben de beroepsverenigingen, te weten de Vlaamse Slotenmakers Unie (VSU), de Fédération Nationale des Serruriers (FNS) en het platform MijnSlotenmaker.be, een gedragscode en een vrijwillige certificeringsprocedure aangenomen.

Aan het einde van deze procedure en na een inspectie van de conformiteit door een controle organisme, zal de FOD Economie een identificatiekaart verstrekken die elke slotenmaker aan zijn klanten zal moeten voorleggen.

ANPI streeft er altijd naar de kwaliteit van producten en diensten te garanderen! ANPI sluit zich dan ook volledig aan bij dit initiatief, dat er vooral op gericht is het vertrouwen van het publiek in een essentieel anti-diefstalmiddel - het slot - te bevorderen!

Sinds januari 2022, is ANPI belast met de controlebezoeken en gaat bij haar controles na of de slotenmakers zich aan deze gedragscode houden.

De officiële lijst van alle ondertekende en gecertificeerde professionele slotenmakers is te vinden op de website van de FOD Economie.

   

 

 

Kwaliteitsmerken