Contacteer ons!
Gepubliceerd op 19 aug 2021

NBN S 21-100-1:2021

 Branddetectie- en brandmeldsystemen - Deel 1: Regels voor de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes, de studie en het ontwerp, de plaatsing, de indienststelling, de controle, het gebruik, het nazicht en het onderhoud

Oorspronkelijk verwacht in oktober 2021, werd de NBN S 21-100-1:2021 norm op 16 augustus 2021 gepubliceerd, dankzij de dynamiek van haar NWI-werkgroep (New Work Items, waarin ANPI participeert). Gezien de omvang van de wijzigingen is dit niet langer een addendum, maar een volledig herziene gecoördineerde uitgave die op elk project van toepassing is.

Deze nieuwe editie verbant voor eens en voor altijd de rampzalige "goede werking"-aanpak, die erin bestaat de regels op het gebied van de veiligheid van personen en goederen te omzeilen. Deze onverantwoordelijke aanpak kan ertoe leiden dat, in geval van een schadegeval, de eigenaars en de projectbeheerder verantwoordelijk worden gesteld zonder dat zij zich daar specifiek bewust van zijn.
Deze grondig herwerkte uitgave maakt het mogelijk om echt resultaatsgericht te werken. Dit betekent dat de branddetectie perfect kan afgestemd worden op de doelstellingen en de risico's. Zo is het toepassen van innovatieve branddetectie-oplossingen een stuk eenvoudiger.
Daarnaast werd de tekst in zijn geheel aangevuld, verbeterd en gebruiksvriendelijker gemaakt. 

Ongeveer 6 jaar na de publicatie van de oorspronkelijke norm NBN S 21-100-1, en 3 jaar na het eerste addendum, stelt de normcommissie SA/E072 een grondig vernieuwde uitgave voor die voldoet aan alle behoeften op het gebied van automatische branddetectie.

Hier volgen enkele argumenten om u ervan te overtuigen snel naar de website van het NBN (Bureau voor Normalisatie te gaan om deze nieuwe uitgave aan te schaffen:

  • de resultaatsgerichte aanpak;
  • het toevoegen van installatievoorschriften voor lineaire thermische detectie;
  • een aanpak die een veel economischer en realistischer benadering van bekabeling met functiebehoud mogelijk maakt, en die tegelijkertijd volledig in overeenstemming is met het nieuwe "Algemeen reglement op de elektrische installaties - Boek 1";
  • een hoofdstuk over "Uitzonderingsgevallen", dat van deze norm de algemene referentie maakt voor elk project op dit gebied en een einde maakt aan valse excuses om de norm niet toe te passen;
  • tal van aanpassingen doorheen de tekst om de duidelijkheid ervan te verhogen.

Dus volgende keer over drie jaar? …wanneer de vele kwesties die nog op de tafel van de NWI-werkgroep liggen, in praktijk zullen worden gebracht, zoals rook- en vlamdetectie met videocamera's, vereenvoudigde administratieve eisen voor kleine installaties, enz.

Deze norm is verkrijgbaar via www.nbn.be

 

Kwaliteitsmerken