Contacteer ons!
Gepubliceerd op 03 dec 2020

Het Belgisch Staatsblad heeft zojuist het Koninklijk besluit houdende bekrachtiging  van de NBN S 21-204-2 gepubliceerd.

De norm NBN S 21-204-2 is van toepassing op nieuwe schoolgebouwen en op de uitbreidingen van bestaande schoolgebouwen waarvoor de aanvraag voor de bouw wordt ingediend vanaf de eerste dag van de derde maand na die waarin deze norm is bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Dit document bepaalt de minimum eisen waaraan de opvatting, de bouw, de uitrusting en de inrichting van nieuwe schoolgebouwen en op de uitbreidingen van bestaande schoolgebouwen moeten voldoen om:
a) het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
b) de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
c) preventief het ingrijpen van de hulpverleningszone (brandweer) te vergemakkelijken.

Te bestellen op  www.nbn.be

Update 15.12.2020

 

 

Kwaliteitsmerken