Contacteer ons!
Gepubliceerd op 18 sep 2017

Het BOSEC-reglement voor de certificatie van de producten werd herzien en goedgekeurd door het Merkcomité. De aangebrachte wijzigingen hebben  betrekking op het productengamma dat aanspraak kan maken op certificatie, het certificatieschema voor de producten die niet CE-CPR zijn en de vorm van het document.

 

Het productengamma dat aanspraak kan maken op de BOSEC-certificatie werd uitgebreid. De autonome warmte- en CO-detectoren werden toegevoegd aan de lijst. Voor de rookdetectoren werd de conformiteit met de Duitse specificaties vfdb 14/01 toegevoegd als optie om het mogelijk te maken het « Q Label » certificaat te bekomen dat in Duitsland de producten met een lange levensduur onderscheidt. De lijst van EN 54 normen werd eveneens uitgebreid om de laatste normatieve ontwikkelingen te integreren. Tot slot werden de schakelkast voor de bediening van opstellingen van diesel- en elektrische motorpompen evenals de vaste blusmodules voor industriële frituurketels en de vaste blusmodules voor branders van stookketels op vloeibare brandstof overgedragen van het merk ANPI naar het merk BOSEC.

Aangezien bepaalde EN 54 normen momenteel niet geharmoniseerd zijn in het kader van het bouwproductenreglement, is het niet mogelijk te verwijzen naar een fabrieksaudit uitgevoerd door een aangemelde instantie (notified body). Deze fabrieksaudit werd dus aan het reglement toegevoegd voor de producten die niet gedekt zijn door een geharmoniseerde norm.

Ook werden de technische bijlagen gescheiden van het reglement om in de toekomst een snellere evolutie van deze bijlagen mogelijk te maken.

Deze versie is onmiddellijk van toepassing.

 

Kwaliteitsmerken