Contacteer ons!
Gepubliceerd op 22 apr 2021

ATIC (de Koninklijke Vereniging van de Verwarmings-, ventilatie- en klimaatbeheersingstechniek) meldt aan dat de laatste versie (2019) van de normen. NBN B 61-001:2019 en NBN B 61-002:2019 worden ingetrokken. Ze waren op 17 september 2019 in werking getreden. Sindsdien is gebleken:
- dat bepaalde aspecten niet meer of onvolledig aan bod komen;
- dat er vanuit Europese (EN) normen bepaalde verwijzingen zijn naar nationale regelgevingen die niet bestaan in België;
- dat de praktische uitvoerbaarheid en controle op het terrein voor interpretatie vatbaar zijn.

Om die reden werd door verschillende stakeholders betrokken bij deze normen het volgende beslist:
- het intrekken van de normen NBN B 61-001:2019 en NBN B 61-002:2019;
- het publiceren van een tijdelijke oplossing in de vorm van een technisch document NBN/DTD;
- en het op een later tijdstip publiceren van een nieuwe norm(en).

Het gevolg hiervan is dat tijdens de periode vanaf intrekking tot ter beschikkingstelling van de nieuwe norm(en), de technische documenten NBN/DTD B 61-001:2021 en NBN/DTD B 61-002:2021 als code van goede praktijk gelden.
- NBN/DTD B 61-001:2021 - Stookafdelingen en schoorstenen
- NBN/DTD B 61-002:2021 - Centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW – Voorschriften voor hun opstellingsruimte, luchttoevoer en afvoer van de verbrandingsgassen

De publicatie van beide NBN/DTD’s alsook de intrekking van de versies 2019 is gebeurd op 8 april 2021 in de E-shop van het NBN (www.nbn.be/shop) conform het KB van 2 februari 2021.

Bron : Mededeling van ATIC 20210408

Meer informatie over de beide NBN/DTD’s op : https://www.atic.be/nl/nieuws/hvac-nieuws/item/672-terugtrekking-van-de-normen-nbn-b-61-001-2019-en-nbn-b-61-002-2019

 

Kwaliteitsmerken