Contacteer ons!
Gepubliceerd op 28 okt 2021

"Sommige dekens houden het vuur van een brandende frietketel slechts enkele seconden in bedwang en geven een vals gevoel van veiligheid. Een vochtige katoenen doek is een veel betere optie.

Met de wintermaanden in aantocht verhoogt ook het risico op een brand in huis. Wij hebben negen blusdekens getest waarvan je zou verwachten dat die een brandende frietketel de baas zouden kunnen. Maar heel vaak kunnen ze dit niet.
Na seconden terug de vlam in de pan !

We hebben negen blusdekens getest van een meter op een meter groot.  Slechts drie dekens slagen er in om het vuur een kwartier in bedwang te houden. Maar ze blussen het vuur niet: als je het deken terug van de ketel haalt, laait het vuur gewoon weer op.

Verwarrende informatie
Blusdekens werken dus vaak helemaal niet en kunnen een vals gevoel van veiligheid geven als je er zo een in de keuken hebt liggen. Maar volgens de fabrikanten verwachten we ook gewoon te veel. Bij acht van de negen geteste dekens zien we immers een etiket met daarop een vermelding in de zin van “niet geschikt voor olie- en frituurbranden”. Daarmee dekken ze zich dus al in tegen een mogelijk falen. Al is het vreemd dat vijf dekens tegelijkertijd wel vermelden dat ze voldoen aan de eisen van de norm EN1869, waarvoor ze moesten geslaagd zijn op een test met … een oliebrand.

Voor ons is het daarom duidelijk dat de blusdekens die niet werken van de markt moeten worden gehaald. "

Lees het volledig artikel op https://www.test-aankoop.be/huishoudelektro/keukenelektro/nieuws/blusdekens-blussen-nog-steeds-niet

ANPI gaat nog een stap verder:

Toch is er een oplossing: het BENOR-ANPI kwaliteitsmerk!

Er bestaat een BENOR-ANPI-certificatie voor doeltreffende blusdekens maar toch is er geen enkele fabrikant die deze certificatie heeft onderschreven... of durft te onderschrijven omdat de vereisten voor de fabricatie duidelijk hoger liggen…

Meer inlichtingen over de certificatie en laboratoriumtesten:
NTN 148-C Blusdeken : Deel C : Certificatieschema onder het merk ANPI/BENOR 
NTN 148-L Blusdeken : Deel L : Bijkomende eisen voor het merk ANPI / BENOR

 

 

Kwaliteitsmerken