Contacteer ons!
Gepubliceerd op 14 nov 2019

Vanaf 1 januari 2020 is het gebruik van ionische woningdetectoren niet langer toegestaan.

Het gaat om de woningdetectoren voor huishoudelijk gebruik. Dit verbod werd gepubliceerd in het Koninklijk Besluit van 10.10.2010 betreffende de toepassing van artikel 64 (e) van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.
Dit besluit geldt niet voor ionische detectoren van branddetectieinstallaties waarop andere regels voor afvalverwerking van toepassing zijn.

HET IS HOOG TIJD OM UW OUDE ROOKMELDERS TE VERVANGEN!

De levensduur van dit type rookmelders is beperkt tot 10 jaar. Alle detectoren die vóór 2011 zijn gekocht en geïnstalleerd, zijn over het algemeen verouderd en moeten hoe dan ook worden vervangen.

Meer inlichtingen over rookmelders  https://www.anpi.be/nl/brandpreventie-de-rookmelders

Kwaliteitsmerken