Contacteer ons!

De markt van de elektronische uitrusting aan boord van een trein en die van de signalisatieapparatuur langs de sporen is bijzonder veeleisend wegens:

  • de noodzaak om een permanente veiligheid te garanderen
  • de sterke mechanische belasting
  • de sterke belasting van het klimaat
  • de sterke elektromagnetische belasting
  • de vereisten op het vlak van elektrische veiligheid.

Naast deze technische vereisten is er ook nog het specifieke karakter van de spoorwegsector. Omdat er een hele reeks onderaannemers nodig is om een volledig treinstel samen te stellen, is men verplicht een bestek op te maken dat een bijzonder strenge kwaliteitscontrole garandeert.

Alle installaties die nodig zijn voor de proeven op deze elektronische onderdelen voor de spoorwegmarkt worden verzameld op één locatie in de ANPI-laboratoria.
Dankzij het hoge kwaliteitsniveau van de prestaties, bewezen door de BELAC-accreditatie op dit gebied, zijn onze laboratoria bovendien bijzonder aantrekkelijk voor deze sector.

De afdeling Elektronische Onderdelen (EMC) van de ANPI-laboratoria voert de proeven op de onderdelen die zich op de trein bevinden en op de onderdelen die langs de sporen zijn geïnstalleerd uit volgens de onderstaande normen.

  • EN 50155: Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Elektronische uitrusting voor rollend materieel
  • NBN EN 61373 Spoorwegtoepassingen – Uitrusting voor rollend materieel – Schok- en trilproeven
  • EN 50121-1 Spoorwegtoepassingen – Elektromagnetische compatibiliteit – Deel 1: Algemeen
  • NBN EN 50121-3-2 Spoorwegtoepassingen – Elektromagnetische compatibiliteit – Deel 3-2: Rollend materieel - Apparatuur
  • NBN EN 50121-4 Spoorwegtoepassingen – Elektromagnetische compatibiliteit – Deel 4: Emissie en immuniteit van signaliserings- en telecommunicatieapparatuur

Kwaliteitsmerken