Contacteer ons!

Tijdens een brand is de evacuatieperiode een van de meest cruciale momenten om mensenlevens te redden.Oorspronkelijk bestonden evacuatiesystemen hoofdzakelijk uit sirenes.Die geven een akoestisch signaal met weinig betekenis voor personen die de informatiefiches en de evacuatieplannen van de plaats waar zij zich bevinden, niet hebben gelezen.

In bepaalde gevallen kunnen deze signalen zelfs angst veroorzaken, want mensen raken erdoor in de war en weten niet wat ze moeten doen. Niet iedereen kent het KB van 17/06/1997 betreffende de signalisatie op de werkplaats.

Gelukkig is de technologie ook op dit vlak niet blijven stilstaan en zijn er vandaag de dag vocale alarmsystemen die in vele gevallen veel beter werk verrichten dan de sirenes. Live of vooraf ingesproken berichten informeren de aanwezige personen over wat er gebeurt en vertellen heel duidelijk wat zij moeten doen.Met behulp van deze boodschappen kunnen de personen zich in alle veiligheid naar de evacuatieplaats begeven.

Om een optimale en efficiënte werking van deze systemen te garanderen, moet ANPI bij de oplevering aanwezig zijn en regelmatig inspecties uitvoeren.

Kwaliteitsmerken