Contacteer ons!

Werken met hittepunten – Niet zonder vuurvergunning!

De "Vuurvergunning" is een formulier dat gezamenlijk moet worden ingevuld door de verschillende partijen die betrokken zijn bij de werkzaamheden met hittepunten, en dit als preventie tegen brand- en ontploffingsgevaar.

Niemand mag beginnen werken met open vuur, blanke vlam of hittepunt zonder daartoe de opdracht en toestemming te hebben gekregen, behalve als het gaat om werken die deel uitmaken van de normale activiteit van de onderneming en uitgevoerd worden op plaatsen die daar speciaal en constant voor voorbehouden zijn.

Het gebruik van de vuurvergunning heeft betrekking op werken die worden uitgevoerd door een interne operator of een extern bedrijf.

Is ze verplicht?

De wetgeving legt een risicoanalyse op vóór alle risicovolle tijdelijke werkzaamheden. Met de vuurvergunning kan de nodige informatie worden uitgewisseld.
Door het gebruik van de vuurvergunning van ANPI kan men voldoen aan de specifieke risicoanalyse die vereist is door de titel 3, boek III van  Codex over het welzijn op het werk – (oud Koninklijk besluit 28 maart 2014).
Het gebruik van de vuurvergunning wordt aangemoedigd door de algemene voorwaarden van de verzekeringsmaatschappijen.

De formulieren zijn beschikbare in boekjes van 50 exemplaren.

Catalogus:  e Winkel

Goed om te lezen:  vuurvergunning_waarom_202202.pdf

Kwaliteitsmerken