Contacteer ons!

De werking van een elektrisch of elektronisch apparaat kan ondermijnd worden door elektrische of elektromagnetische storingen, extreme klimaatomgevingen of extreme mechanische omgevingen.
Bovendien kunnen dergelijke apparaten een gevaar inhouden op elektrocutie, brandwonden of brandvorming, en ze kunnen ook andere apparaten ontregelen.

Sommige van deze bezorgdheden worden behandeld door de richtlijnen betreffende elektromagnetische compatibiliteit (EMC-richtlijn), elektrische veiligheid (laagspanningsrichtlijn), radioapparatuur (RED-richtlijn) of de verordening rond autoapparatuur (UNECE R10).
Die richtlijnen en verordening kunnen leiden tot de CE- of E-markering van de producten met het oog op een wettelijke marktintroductie in de Europese Unie.

De afdeling Elektronische onderdelen (EMC) van de ANPI-laboratoria voert proeven uit op elektrische en elektronische onderdelen, met inbegrip van de elektrische en elektronische bouwstenen voor auto’s, om aan de fabrikant te bewijzen dat deze onderdelen conform de essentiële eisen van deze richtlijnen zijn, of om een klant van de fabrikant het bewijs te leveren van de milieurobuustheid.

We voeren de proeven uit om de elektromagnetische compatibiliteit en de elektrische veiligheid van deze onderdelen te testen met het oog op de CE- en E-markeringen.

Maar we voeren ook klimaat- en mechanische proeven uit en proeven betreffende de beschermingsgraad van de omhulsels (IP, IK).
De lijst met de toegepaste normen is terug te vinden in de rubriek “Onze diensten”.

Kwaliteitsmerken