Contacteer ons!

ANPIbinspecteert, test, staat in voor de inontvangstname van en controleert automatische gasblusinstallaties:

CO2; inerte gassen; synthetische gassen.

Gasblussystemen zijn vaste installaties die een beginnende brand blussen. Deze systemen zijn geschikt voor gesloten ruimtes zonder menselijke aanwezigheid. Ze worden via een bediedingsinrichting met de hand bediend of automatisch in werking gesteld.
Deze systemen bestaan uit een omvangrijk blusleidingnet waarop, op voorgeschreven afstanden,
verstuivers zijn gemonteerd.
Het leidingnet is aangesloten op een of meer bluscilinders die een van tevoren berekende hoeveelheid blusstof bevatten.
Men maakt een onderscheid tussen:
- CO2-blussystemen (zowel gebruikt het beveiligen van ruimtes als van objecten);
- blussystemen met inerte of synthetische gassen (uitsluitend gebruikt voor ruimtebeveiliging).

Behalve de goedkeuring van de plannen en berekeningsnota’s, de keuring vóór de indienststelling en de voorgeschreven halfjaarlijkse controle, voert ANPI Fan-tests uit die de doeltreffendheid en betrouwbaarheid meten van de gasblusinstallatie van de beveiligde ruimte.
Het is aangeraden deze controle, die een concentratiemeting van de blusstoffen vervangt, op regelmatige tijdstippen uit te voeren. Hij garandeert niet alleen dat uw gasblusinstallatie in orde is, maar eveneens dat de ruimtes hun vereiste technische eigenschappen behouden.

ANPI kan daarnaast ook de concentratie van bepaalde gassen, zoals dioxide, koolstof of zuurstof meten.

Kwaliteitsmerken