Contacteer ons!
Gepubliceerd op 01 jun 2022

Evolutie eerder dan revolutie !

De technische nota T 015/1 definieert de minimale technische voorschriften waaraan lokalen en uitrustingen van een onderneming van alarmsystemen dienen te beantwoorden volgens de toepassing van Koninklijk Besluit van 25 december 2017.  Een derde editie wordt gepubliceerd op 26 april 2022. 
Een overgangsperiode van 6 maanden is voorzien.

In de praktijk betekent dit dat:
De controles uitgevoerd voor deze datum kunnen gebeuren op basis van de 2de of de 3e editie.
De controles uitgevoerd na 22 oktober 2022 dienen te worden uitgevoerd op basis van deze nieuwe editie.
Er wordt eveneens aan herinnerd dat het controlerapport T 015/1 gedateerd moet zijn binnen een periode van 6 maanden na autorisatieaanvraag bij de fod binnenlandse zaken.

Definities en criteria:
Verschillende definities alsook criteria zijn toegevoegd in de technische nota T 015/1 om discussiepunten te vermijden.
De definities van « multi-factor authenticatie of meerstapsverificatie», van detector met anti-masking, van redundantie of van lijntesten, zijn bijvoorbeeld toegevoegd.
Een criterium van hoorbaarheid is eveneens opgegeven voor een binnen sirene die ook buiten hoorbaar is.

Installatiedossier:
Deze nieuwe editie bepaalt wat er minimaal in elk installatiedossier dient te worden opgenomen. Dit betreft trouwens zowel nieuw uitgevoerde installatie als deze overgenomen door de onderneming van de alarmsystemen.
De verschillende dossiers kunnen ofwel fysiek ofwel digitaal worden bewaard.

Bescherming van de lokalen en de gegevens: 
Het principe van een elektronische beveiliging van lokalen waar de klantendossier worden opgeslagen en de vertrouwelijke gegevens blijft uiteraard gehandhaafd. Er wordt bovendien gestipuleerd dat de lokalen volumetrisch dienen te worden beveiligd met anti-masking en door een perimeter beveiliging van alle toegangen.
De mogelijkheid om een paniekfunctie (dwangcode) alsook de verplichte verbinding met een erkende alarmcentrale  blijft behouden.
De verplichtingen aangaande de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn uiteraard van toepassing op elke gegevensopslag.

Multi-factor authenticatie:
De toegang tot de gegevens is primordiaal maar eveneens een bron van risico’s. Het is om deze reden dat een authenticatie met meerdere factoren verplicht geworden is vanaf het moment dat deze van buitenaf toegankelijk zijn.
De authenticatie met meerdere factoren (minimum tweestapsverificatie) werkt volgens het principe van meerdere hangsloten. U gebruikt uw paswoord en u voegt er nieuw gegeven aan toe dat u via uw GSM wordt bezorgd.
Er bestaan hoofdzakelijk 2 verschillende systemen:

  • Een eerste systeem is gebaseerd op uw digitale vingerafdruk. Dankzij deze krijgt u uw toegang tot het platform.
  • Het tweede systeem is gebaseerd op een unieke code welke uw paswoord aanvult. Deze oplossing verdient de voorkeur omdat deze een “blinde” bevestiging uitsluit.

Reactie van de onderneming van het alarmsysteem en middelen tot probleemverhelping:
De verplichting voor elke onderneming om binnen de 15 minuten bereikbaar te zijn is opgenomen in het KB van 2002. Hetzelfde besluit zegt eveneens dat de onderneming de technische middelen moet hebben om de werken binnen de 8h aan te vangen.
Het feit over de technische middelen te beschikken betekent niet dat de interventie is aangevangen. Het is om deze reden dat de nieuwe uitgave van de T 015/1 de verplichting toevoegt om een uitvoeringsdatum te communiceren binnen de 3 werkdagen volgend op initiële oproep.

Technische middelen, wisselstukken en technische documentatie:
Deze nieuwe editie specifieert de verplichte technische middelen alsook de wisselstukken welke de onderneming ter beschikking moet hebben ten einde zijn dienst na-verkoop te kunnen verzekeren.
De toegang tot de documentatie is natuurlijk belangrijk om een kwaliteitsvolle dienst te kunnen leveren. Deze nieuwe editie laat ook de mogelijkheid toe tot toegang tot het platform van de fabrikant of de verdeler.

FAQ

Vraag: Mijn keuring van de FOD Binnenlandse Zaken is nog geldig tot 2024. Moet ik voor deze datum een nieuwe controle inspectie T 015/1 uitvoeren ?
Neen. Uw keuring blijft momenteel geldig. Bij uw aanvraag tot vernieuwing in 2024 moet u over een nieuw inspectierapport beschikken op basis van de 3de uitgave.

Vraag: Ik heb net mijn inspectierapport T 015/1 gekregen. Moet ik een nieuwe controle uitvoeren? 
Uw huidig rapport blijft geldig zolang de termijn van 6 maanden tussen uw aanvraag en de datum van de controle niet is overschreden.

Vraag: Ik moet een aanvraag bij de fod binnenlandse zaken indienen voor eind september 2022. Mag ik de nieuwe editie reeds toepassen?
Ja. Gedurende de overgangsperiode mag u beslissen om de 2de dan wel de 3de editie te volgen. Controleer eerst of u aan de nieuwe editie beantwoordt. Als dit het geval is, raden we u aan om de nieuwe uitgave toe te passen.

Waar is deze technische nota te verkrijgen ?
Prijs:  25 €
Taal: Nederlands - bestaat ook in het Frans
Bestelling op BEC-CEB webstore:   https://webshop.ceb-bec.be/easybec/NormInfo.do?index=114058

 

Kwaliteitsmerken