Contacteer ons!
Gepubliceerd op 16 jan 2019

De afdeling van het toezicht op de chemische van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overlegwazo risico’s publiceert "Inspectie-instrument 'Beperken van schade door brand"

De bedoeling van dit instrument is om na te gaan of de exploitant de nodige maatregelen heeft genomen om schade door brand te beperken in procesinstallaties en in de gebouwen waarin procesinstallaties staan opgesteld. De vragenlijst is zowel van toepassing op productie-installaties als op opslagtanks. Magazijnopslag komt niet aan bod in dit inspectie-instrument.

De vragenlijst spitst zich vooral toe op de aanwezigheid, de uitvoering en het onderhoud  van materiële middelen om schade door brand te beperken. Sommige van die middelen zullen bediend worden in het kader van de interne noodplanning. De interne noodplanning wordt echter niet in dit inspectie-instrument behandeld.

Te aanvragen via http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=47988

 

Kwaliteitsmerken