Contacteer ons!
Gepubliceerd op 17 nov 2017

Algemene beleidsnota - Veiligheid en Binnenlandse Zaken 

De krachtlijnen voor ons:

Private veiligheid:

  • In ontwerp een nieuwe Camerawet
  • In voorbereiding 40 uitvoeringsbesluiten van de nieuwe wet Private veiligheid

Civiele veiligheid:

  • Versterking van het Crisicentrum
  • Dynamische risicoanalyse
  • Aanpassing van het wettelijke kader van de kritieke infrastructuren
  • Hervorming van de brandweer

Raadpleeg de text op  http://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/2708/54K2708008.pdf

Kwaliteitsmerken