Contacteer ons!
Gepubliceerd op 04 mrt 2021

Klimaatverandering: vorst blokkeert de werking van sprinklers in een land dat is ingedeeld als "subtropisch vochtig heet zonder droog seizoen".

De gevolgen van de koudegolf die van 14 tot 18 februari 2021 over de Verenigde Staten trok, waren onverwacht in Texas. Het Hilton Garden Hotel in Killeen werd volledig verwoest door een brand ondanks de aanwezigheid van een sprinklersysteem. Het systeem werd buiten werking gesteld door een gebrek aan water in de diep bevroren leidingen.

Terwijl de informatie zoemt door internet in een streek die zelden met koude en vorst te maken heeft, is het voor ons de gelegenheid om u eraan te herinneren dat het risico van "bevriezing" in overweging moet worden genomen bij de voorafgaande analyse en bij het ontwerp van uw sprinklerinstallatie.
De kritische temperatuur volgens de specifieke normen is 4 °C.

Sprinklerinstallaties zijn werkelijk zeer doeltreffend tegen brand, als men de stappen van een kwaliteitsinspectie niet overslaat:

1°) De goedkeuring van de classificatie;
2°) De goedkeuring van de plannen en berekeningsnota's;
3°) De initiële inspectie die de conformiteit met het referentiekader vaststelt;
4°) De halfjaarlijkse periodieke inspecties die de voortdurende conformiteit vaststellen".

Een beroep doen op de afdeling INSPECTIE van ANPI betekent aanspraak maken op een relevant sprinklerinstallatie in overeenstemming met haar omgeving.

Meer informatie over de brand in Killeen:
https://www.washingtonpost.com/nation/2021/02/20/texas-hotel-fire-sprinkler/

Meer informatie over de inspectiediensten van ANPI

 

Kwaliteitsmerken