Contacteer ons!
Gepubliceerd op 27 aug 2018

Deze enquête kadert in het pre-normatief onderzoek in verband met de herziening van NBN S 21-204 betreffende brandveiligheid in scholen. Het doel van de enquête is om informatie te verzamelen die ons moet toelaten de juiste maatregelen voor te stellen voor bestaande schoolgebouwen zowel technisch als organisatorisch.

Dit is een initiatief van SIRRIS-Agoria als sectoroperator normalisatie brandveiligheid waarbij de resultaten louter door Agoria worden verwerkt.
Voor meer informatie kan u terecht bij: bart.vanbever@agoria.be

Deze enquête betreft een onderzoek naar brandveiligheid op basis van statistisch onderzoek waarbij Agoria op zeer generieke wijze gegevens verwerkt waarbij noch de scholen (scholen van alle netten en over heel België), noch de werknemers van de scholen worden geïdentificeerd. De werknemers zijn niet te identificeren aangezien de schaal van het onderzoek te groot is en gelet op de aard van de gegevens die Agoria verwerkt. We vragen enkel de functie om de deskundigheid en de invalshoek van de invuller statistisch te kunnen verwerken. De provincie wordt gevraagd om statistisch na te gaan of er eventueel significante geografische verschillen zijn. Het type onderwijs en de leeftijdsgroep zijn gerelateerd aan het brandrisico

Aan het einde van deze enquête kunnen deelnemers die dat wensen hun e-mail-adres vermelden om als dank een syntheseverslag te ontvangen en/of om in de toekomst te worden geïnformeerd over activiteiten in verband met brandveiligheid. Hierbij zal Agoria de privacy en persoonsgegevens van de deelnemers respecteren conform de geldende gegevensbeschermingswetgeving. Agoria zal deze persoonsgegevens in een afzonderlijke databank bewaren, los van de enquête om de anonimiteit van de enquête te verzekeren.

 Ga naar de enquete

Alleen vragen van de enquête met een * zijn verplicht.
 

Voor meer informatie over privacy en uw rechten kan u terecht op de policy http://www.acdn.be/enewsv7/files/pdf/PrivacypolicygebruikwebsiteencookiesNLAgoria.pdf of bij bart.vanbever@agoria.be

Kwaliteitsmerken