Contacteer ons!
Gepubliceerd op 10 aug 2018

Europese kennisgeving van het herstructureringsproject van de algemene reglement voor elektrische installaties (AREI).
De tnotificatie en de teksten zijn te raadplegen op de Europese databank TRIS.

Boek 1: Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning Bijlage 1 bij het ontwerp van Koninklijk Besluit - notificatie: 2018/402/B

Boek 2: Elektrische installaties op hoogspanning Bijlage 2 bij het ontwerp van Koninklijk Besluit - notificatie: 2018/403/B

Boek 3: Elektrische installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie uitgebaat door de netbeheerder Bijlage 3 bij het ontwerp van Koninklijk Besluit- notificatie: 2018/404/B

 

Kwaliteitsmerken