Contacteer ons!
Gepubliceerd op 28 jul 2022

De bossen branden al enkele maanden. De reden is te wijten aan de voortdurende droogte en de hoge temperaturen. De media waarschuwen ons elke dag,:mega-branden hebben al in de laatste 3 weken hectaren vegetatie verwoest in Spanje, Portugal, Griekenland en Frankrijk. Tijdens de heetste dagen van juli werden zelfs in België enkele branden geregistreerd.
Veel branden ontstaan per ongeluk, door domheid of nalatigheid van het publiek en soms ten gevolge van bosbouwwerkzaamheden.

Inschatting van het brandrisico
Verschillende Europese landen hebben een systeem om het risico op bosbranden in te schalen. Normaal gesproken wordt het brandrisico beoordeeld op een vijfpuntsschaal.
Raadpleeg ook de kleurencode van toepassing in België

Algemene preventieregels

Naar gelang de omgeving, de weersomstandigheden of de geografische omstandigheden bevelen de autoriteiten algemene of meer specifieke preventiemaatregelen aan, of leggen zij deze zelfs op.
 Advies aan vakantiegangers: vraag managers en eigenaars om plaatselijke instructies.

 • Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor instructies.
 • Respecteer de veiligheidsafstanden rond huizen en gebouwen.
 • De omgeving van de eigendommen onderhouden en schoonmaken.
 • Zorg dat er voldoende water beschikbaar is (harde of zachte opslagtanks voor de brandweer, zwembaden, enz.)
 • Verbod van vuur, vlammen, enz.

Vrijetijdsbesteding in het bos tijdens de droogteperiode 
Voor het grote publiek zijn bossen vooral een recreatieve ruimte waar zij op warme dagen schaduw en een beetje koelte kunnen vinden. In tijden van droogte kan de kleinste onvoorzichtigheid snel uit de hand lopen.

 • Raadpleeg de informatieborden bij de ingangen van de natuurgebieden of op de website van de gemeente.
 • Gedraag u veilig en volg de gemarkeerde paden en wegen.
 • In tijden van verhoogd brandgevaar vragen wij iedereen alert en attent te zijn!
 • Alle vegetatie is opgedroogd - ook in de aangrenzende tuinen en velden.
 • Wildkamperen en picknicken: alleen als de plaatselijke voorschriften het toestaan. Kies in elk geval een open plek op een goede afstand van droge vegetatie (bomen, struiken en kreupelhout).
 • Het is verboden vuren, kampvuren, fakkels, enz. aan te steken in of nabij een bos.
 •  Barbecues zijn toegestaan op aangewezen plaatsen. Bij grote droogte mag nergens worden gebarbecued. Vermijd het aansteken van vuur! De vlammen kunnen opnieuw beginnen vanuit de sintels, nog hete as kan naar elders vliegen en daar het vuur verder verspreiden.
 • Afval: Verzamel al het afval en gooi het in een geschikte afvalbak. De zonnestralen kunnen ontbranding veroorzaken wanneer zij door flessen of stukken glas worden geconcentreerd, of worden weerkaatst door bijvoorbeeld metalen platen. Laat ze niet buiten liggen.
 • Rokers: sigarettenpeuken moeten worden gedoofd! Gooi nooit lucifers of sigarettenpeuken op de grond. Ze zijn misschien niet helemaal gedoofd en afgekoeld. 

De aanwezigheid van motorvoertuigen
Veel branden ontstaan naast wegen en paden door het verkeer van motorvoertuigen die vonken of hete oppervlakken kunnen produceren. . 

Bosbouwwerkzaamheden
Afhankelijk van de omvang van het brandrisico kunnen de autoriteiten preventiemaatregelen opleggen of zelfs bepaalde bosbouwactiviteiten verbieden.
Bij gebrek aan lokale of regionale regelgeving stelt CFPA-Europe een k Klassement van preventiemaatregelen bij bosbouwwerkzaamheden voor.

Bron: Dit artikel komt uit CFPA-E Guideline No 6:2016 N "Forest fire"

Andere artikels op ANPI.be :

 

Kwaliteitsmerken