Contacteer ons!
Gepubliceerd op 29 aug 2017

Brandveiligheid voor ouderen: nooit te laat om eraan te beginnen!

De 14-daagse van de Veiligheid is een initiatief van FOD Binnenlandse Zaken om burgers te sensibiliseren voor brandveiligheid in hun eigen woning. Zij gaat dit jaar door van 9 tot en met 24 september en heeft als thema ‘Brandveiligheid voor senioren’.

Deze jaarlijkse campagne dient ook als ondersteuning van de hulpverleningszones. Zij zijn immers op het terrein aanwezig en kunnen allerlei vragen van burgers gratis beantwoorden en advies verschaffen. Hiervoor beschikken zij over zgn. brandpreventieadviseurs die hiervoor speciaal zijn opgeleid.

‘Het brandt altijd bij een ander’ zegt men wel eens, maar dat klopt niet altijd. In België zijn er per jaar immers zowat 10.000 woningbranden, waarbij elk jaar ook enkele tientallen dodelijke slachtoffers te betreuren zijn (in 2016 waren het er 77). Ongeveer de helft van de mensen die overlijden  zijn 65-plussers, terwijl slechts één op vijf personen ouder is dan 65 jaar.   Ouderen komen dus vaker om bij branden.

Brand is een ingrijpende gebeurtenis met niet enkel stoffelijke schade, maar ook emotionele gevolgen. Veel mensen weten bovendien niet dat de rook zeer giftig is en dat er soms maar 3 minuten zijn om veilig buiten te geraken.

‘Voorkomen is beter dan blussen’

Het is niet altijd mogelijk om brand thuis te vermijden. Wel kan er vooraf nagedacht worden  over de verschillende brandgevaren in een woning of appartement. Eens die bekend zijn, kunnen ze worden aangepakt.

Brandveiligheid verbeteren betekent in de eerste plaats het gedrag aanpassen. Het is hetzelfde als het gebruiken van de gordel om met de wagen te rijden. Roken kan dus, maar dan niet als men slaperig is of slaapverwekkende medicijnen of alcohol gebruikt. Ook elektrische toestellen kunnen gevaarlijk zijn. Wie kent de ‘spaghetti’ van kabels en stekkerdozen waarop verschillende toestellen zijn aangesloten niet? Ook ‘s nachts toestellen opladen is te vermijden, en zeker in de slaapkamer.

Daarnaast zijn er een paar eenvoudige (en vaak niet zo dure) ingrepen mogelijk. Om te beginnen moeten er voldoende rookmelders hangen in de woning. Hoewel volgens gewestreglementering vaak (zeker in Vlaanderen en Brussel) 1 rookmelder per verdieping volstaat, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de pieptoon van de rookmelder dan niet altijd en overal hoorbaar is. Behalve in keuken, badkamer en garage is het dus aangewezen in elke kamer een rookmelder op te hangen. 
Documenten van ANPI: Preventie tips   Lijst van de gecertificeerde BOSEC rookmelders.

Als het brandt, is er ook geen tijd meer om nog na te denken over de weg naar buiten en wie wat meeneemt. Daarom is het beter om vooraf een vluchtplan te bespreken. Geen rommel op de weg naar buiten en de huissleutel die klaar hangt bij de deur zijn onontbeerlijk. En eens buiten, 112 bellen natuurlijk. Wie niet op eigen kracht naar buiten kan, kan het best schuilen op een veilige plaats en zijn aanwezigheid kenbaar maken aan de brandweer.

Het is meestal niet nodig om al deze tips zelf uit te zoeken. In vele gevallen kan een brandpreventieadviseur van de brandweer hulp bieden en gratis advies verschaffen. Hij kan ook uiteenzettingen geven, bijvoorbeeld aan seniororganisaties.  Het is dus nooit te laat om te beginnen met brandveiligheid!

Download de brochure www.besafe.be 

Meer informatie over brandveiligheid op www.speelnietmetvuur.be .

 

Kwaliteitsmerken